fbpx
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
452 563 875

Pompa ciepła w programie Czyste Powietrze

Pompy ciepła są to urządzenia podobne do klimatyzatorów. Swoją zasadą działania niczym się od nich nie różnią, trochę wymiarami i funkcją. Dziś jest to bardzo wygodne i oszczędne źródło ciepła, które sprawność jest na poziomie SCOP = 5, czyli z 1 kWh energii elektrycznej otrzymujemy 5 kWh ciepła.
Wymiana pompy ciepła to podstawowe działanie, które może ograniczyć smog i zanieczyszczenia w naszym środowisku, dlatego jest też mocno obecnie wspierane. To niestety również niejednokrotnie spory wydatek. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania na to działanie.

pompa ciepła

Korzyści z montażu pompy ciepła

Montaż pompy ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” przynosi wiele korzyści.

 1. Oszczędność: Wykorzystując pompę ciepła, generujemy oszczędności w kosztach eksploatacji na poziomie do 50% w porównaniu do tradycyjnych systemów ogrzewania. Pompa ciepła pochłania energię z otoczenia (powietrza, wody lub ziemi), aby ją następnie przekształcić w ciepło.
 2. Komfort: Pompy ciepła zapewniają stabilną i ciągłą dostawę ciepła, niezależnie od warunków atmosferycznych.
 3. Wsparcie finansowe: Program „Czyste Powietrze” oferuje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starego systemu grzewczego na pompę ciepła, co znacząco obniża koszty inwestycji.
 4. Wzrost wartości nieruchomości: Nowoczesne i eco-friendly rozwiązania, takie jak pompy ciepła, zwiększają wartość nieruchomości na rynku
 5. Bezpieczeństwo: W przeciwieństwie do kotłów gazowych, pompy ciepła nie wymagają instalacji gazowej ani komina, dzięki czemu ryzyko ewentualnych wypadków jest znacznie zredukowane.

Oczywiście, montaż pompy ciepła powinien być przeprowadzony przez specjalistów, gwarantując bezpieczeństwo i poprawność instalacji. Dzięki programowi „Czyste Powietrze” możemy liczyć na fachową pomoc i doradztwo na każdym etapie projektu.

Program Czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” to inicjatywa realizowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza poprzez dofinansowanie wymiany starych pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła, w tym pompy ciepła.

Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można do 31.12.2027 r

Celem programu jest poprawienie efektywności energetycznej budynku poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Obejmuje on prace w budynkach oddanych do użytkowania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”?

By móc skorzystać z dofinansowania w ramach Czystego Powietrza należy spełnić dwa podstawowe warunki:

 1. Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Posiadacze kilku domów jednorodzinnych mogą si e ubiegać o dofinansowanie na każdy z nich
 • Nie ma warunku zamieszkiwania lub meldunku w domu
 • Dofinansowaniem w programie nie są objęte domy w budowie

2. Progi dochodowe, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania

 • Podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy 135 tys. zł/rok
 • Podwyższony poziom dofinansowania – próg dochodowy:
  • w gospodarstwie wieloosobowym 1 894 zł
  • w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy:
  • w gospodarstwie wieloosobowym 1 090 zł na osobę
  • w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł.

Dofinansowanie Czyste Powietrze na pompy ciepła

Wymiana starego źródła ciepła to podstawa w programie Czyste Powietrze. W przypadku pompy ciepła, dofinansowanie może pokryć do 100 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, w tym kosztów zakupu urządzeń, montażu i instalacji. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić nawet 35 200 PLN w przypadku powietrznych pomp ciepła i  50 900 PLN w przypadku gruntowych pomp ciepła.

Dodatkowo, osoby starsze (powyżej 60 lat) oraz posiadające niskie dochody mogą liczyć na szczególnie korzystne warunki.

Pamiętaj jednak, że pompy ciepła to zaawansowane technologicznie rozwiązania, których montaż powinien być przeprowadzany przez doświadczone firmy. Zaufaj firmie Recosolar, która ma doświadczenie w tym temacie.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać dotację do ocieplenia domu

By ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • pozwolenie na budowę domu powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 r.
 • budynek musi być wyposażony w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe nie  spełniające minimum wymagania 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 
 • zużycie gazu w domu nie może przekracza 5300 kWh rocznie

Ile dotacji na pompę ciepła o podwyższonej klasie efektywności

Dla kosztów związanych z montażem pompy ciepła są określone limity kwotowe. Określona została natomiast intensywność, rozumiana jako % poniesionych kosztów netto, który może zostać dofinansowany.

Poziomy dofinansowania dla pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności w zależności od progów dochodowych

Poziom dofinansowaniapodstawowypodwyższonynajwyższy
 intensywność dofinansowaniaintensywność dofinansowaniaintensywność dofinansowania
Pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności55% = 19 400 zł 80% = 28 100 zł100%  = 35 200 zł
  Instalacja c.o i c.w.u.40% = 8 100 zł 70% = 14 300 zł100%  = 20 400 zł

Jakie pompy ciepła spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?

By otrzymać dofinansowanie na pompę ciepła musi ona spełniać określone normy i musi być nowa. Żeby sprawdzić czy dana pompa się kwalifikuje trzeba to sprawdzić na stronie.

Jeżeli nie jesteś pewien czy wybrane przez ciebie urządzenie grzewcze jest objęte dofinansowaniem z progami „Czyste Powietrze” 2022 możesz to szybko sprawdzić przed zakupem.

Wystarczy sprawdzić listę zielonych urządzeń i materiałów (tzw. listę ZUM) wchodząc na stronę adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl/

Nie masz środków własnych? Możesz skorzystać z prefinansowania inwestycji w Programie Czyste Powietrze

Generalnie dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze wypłacane było po realizacji prac, które zostały wcześniej zgłoszone. Obecnie pojawiła się możliwość otrzymania prefinansowania, czyli wypłaty pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji, która zostanie przelana na konto wykonawcy, żeby mógł rozpocząć prace.

Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 30 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

W firmie Recosolar wykonujemy to za Ciebie.

Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu
https://czystepowietrze.gov.pl/


Szukasz dofinansowania na zakup i wymianę okien i drzwi, pompę ciepłą lub fotowoltaikę. Wszystkie te działania możesz wykonać w naszej firmie. Więcej informacji
TUTAJ

Umów się bezpłatną konsultację w programie Czyste Powietrze telefonicznie +48 452 563 875