fbpx
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
452 563 875

Jak dobrać optymalnie instalację fotowoltaiczną w 2024 roku ?

Jak dobrać optymalną instalację fotowoltaiczną w 2024 ?

Jak dobieraliśmy instalacje w poprzednim systemie net metering ?


Wcześniej instalację fotowoltaiczną dobierało się mnożąc roczne zużycie energii przez 1.25, żeby wyprodukować tyle energii, ile jest potrzebne na pokrycie 20 %, które zabiera zakład energetyczny.

Jakie są zasady rozliczeń energii w 2024?


Wprowadzony w drugim kwartale 2022 r. system net-billingu zastąpił stosowany wcześniej, od roku 2016, system opustów (net-metering). W systemie opustów nadal mogą rozliczać się prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie swoich mikroinstalacji do końca marca 2022 r. i nie zdecydowali się później przejść na net-billing.

Z kolei z net-billingu korzystają prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie do sieci począwszy od 1 kwietnia  2022 r.  Pierwsze miesiące tego systemu dawały im duże korzyści z uwagi na wysokie ceny energii. W ostatnich miesiącach 2023 roku doszło do dużego spadku cen energii, co przekłada się na ceny będące podstawą rozliczeń prosumentów objętych net-billingiem. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii rozliczanie prosumentów w net-billingu według średniej miesięcznej ceny energii ma być tylko rozwiązaniem tymczasowym.

Od 1 lipca 2024 r. podstawą rozliczeń w net-billingu będzie cena godzinowa, która będzie się dynamicznie zmieniała w ciągu dnia.

  1. Rano ze względu na duży popyt a brak dużej produkcji cena będzie wysoka.
  2. Między 10 a 15 cena będzie niska, a po 15.00 cena zacznie rosnąć, żeby osiągnąć max koło 20.00.
  3. Po 20.00 cena zacznie spadać pewnie do godziny 23.00, gdzie osiągnie równowagę

 

Czy warto zakładać fotowoltaikę ?

Fotowoltaika będzie się opłacać, ponieważ jest to darmowa energia ze słońca. Przy wyborze i dobraniu mocy najlepiej wybrać doświadczonego instalatora, który podpowie jak optymalnie dobrać cały system. Ostatnimi czasy opłacalność fotowoltaiki spadła, ze względu na zmiany z systemie rozliczania. Ale spada też sama cena instalacji fotowoltaicznej, bo tanieją panele fotowoltaiczne. Jednak dobrze dobrana moc, wysoka auto konsumpcja i możliwość uzyskania dotacji z programu Mój Prąd wpływają na skrócenie okresu zwrotu instalacji i myślę, że będzie to nadal opłacalna inwestycja.

W systemie net-billing rentowność inwestycji może być na podobnym poziomie, ale będzie to zależało od podaży i popytu energii na rynku mocy. Ta niewiadoma jak będą się kształtowały ceny energii powoduje, że wiele osób odkłada inwestycję na później.  Różne ceny energii mogą powodować, że w pewnym momencie będziemy odkładać energię na depozyt i zarabiać,  a w innym będziemy zużywać ją na swoje potrzeby i oddawać za darmo.

Jak dobrać instalację fotowoltaiczną w 2024?

W tym momencie warto sprawdzić jakie jest roczne zużycie energii w domu i zamontować instalację fotowoltaiczną, która pokryje je w 100 %. Warto też rozważyć instalację na kierunku wschód – zachód, bo wpływa to lepiej na autokonsumpcję. Wtedy warto zaproponować klientowi instalację przewymiarowana o 10 – 30 % .

Przykład :

Klient na zużycie energii na rachunkach na poziomie 3500 kWh na rok.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej skierowanej na południe moc powinna być w granicach 3,5 kWp.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej zorientowanej wschód – zachód  moc powinna być w przedziale 3,8 – 4,5 kWp.

Warto też zastanowić się i porozmawiać o tym z klientem, jak wygląda jego dzień pracy, czy planuje inwestycję w pompę ciepła, w samochód elektryczny, bo to może bardzo wpłynąć na moc instalacji fotowoltaicznej. Wszystkie te pytania mają na celu sprawdzenie jak dużo energii jest klient sam zużyć bez wysyłania jej do sieci energetycznej, bo w przypadku net-billingu dużą rolę odgrywa autokonsumpcja.

Na pewno nie warto przewymiarowywać instalacji fotowoltaicznej i liczyć, że spłaci się ona w krótszym czasie.

Co zrobić, żeby fotowoltaika w 2024, była bardziej opłacalna ?

Jest jedno kluczowe słowo, które jest odpowiedzią na to pytanie : AUTOKONSUMPCJA energii elektrycznej.

Czym jest autokonsumpcja w praktyce ?


Zużywaniem energii na własne potrzeby i nie wysyłaniem jej w sieć elektryczną.

 

Jak można zwiększyć autokonsumpcję w domu jednorodzinnym ?


Zużycie energii elektrycznej produkowanej z fotowoltaiki na potrzeby swojego gospodarstwa domowego możesz zwiększyć na kilka sposobów.

  1. Akumulatory – magazyn energii elektrycznej. Jeżeli masz już działającą instalację fotowoltaiczna, a nie posiadasz magazynu energii, to powinieneś zainwestować w to rozwiązanie. Dzięki instalacji akumulatorów będziesz mógł gromadzić wyprodukowane przez dzień nadwyżki energii elektrycznej i zużywać je w godzinach nocnych.
pylontech magazyn energii
Rysunek 1 Magazyn energii z inwerterem.
  • Ogrzewanie elektryczne. W naszym domu na potrzeby domowe zużywamy ok. 30 % energii a reszta energii w naszej strefie klimatycznej idzie na ogrzewanie domu. Nie myślimy o tym, ale jest to całkiem duża wartość. W przypadku domku 160 m2 jest to wartość ok. 15 000 kWh. Więc jest to całkiem pokaźna ilość energii, która musimy wygenerować, żeby ogrzać nasz dom. Warto tu zainteresować się pompą ciepła, która przy współczynniku SCOP na poziomie 1:4 jest w stanie to ciepło pokryć zużywając JEDYNIE 4000 kWh energii rocznie.

Rysunek 2 Pompa ciepła do ogrzewania budynku.

  • Zasobnik na ciepła wodę użytkową o dużej pojemności  z grzałką trójfazową. Sporo energii w naszym domu wydajemy także na grzanie wody użytkowej. Można zastąpić lub uzupełnić standardowe grzanie wody piecykiem na gaz, zasobnikiem z dwoma wężownicami przy czym jedną ogrzewać grzałką elektryczną. Jest to nic innego jak duży „czajnik na wodę”, który dogrzewamy do odpowiedniej temperatury korzystając z własnej energii elektrycznej.

Rysunek 3 Zasobnik na ciepła wodę użytkową.

  • Wymiana kuchenki gazowej na płytę indukcyjną.

Rysunek 4 Płyta indukcyjna

  • Zakup klima-konwektorów. Te sprytne urządzenia potrafią w zimie grzać w lecie chłodzić nasz dom, co skutecznie wpływa na autokonsumpcję w naszym gospodarstwie domowym.

Rysunek 5 Przykładowy klimakonwektor

  • Zakup odpowiedniego samochodu elektrycznego, najlepiej 2 samochodów i traktowanie ich jako magazyn energii elektrycznej przez połączenie pojazd – sieć, z ang. Vehice to Grid-  V2G. Link do opisu tego systemu :

http://samochodyelektryczne.org/interfejs_pojazd-siec_vehicle-to-grid_v2g.htm

https://www.virta.global/vehicle-to-grid-v2g

vehicle to grid

Rysunek 6 Rysunek z portalu https://www.cleanenergyreviews.info/blog/bidirectional-ev-charging-v2g-v2h-v2l

Gdybyś chciał skorzystać z profesjonalnej porady na temat twojego systemu fotowoltaicznego to zostaw proszę swoje dane. Odezwiemy się.