fbpx
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
452 563 875

Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze

Co to jest audyt energetyczny ?

Audyt energetyczny to dokument, który m.in. wskazuje, jakie przedsięwzięcia optymalizacyjne warto przeprowadzić, by zmniejszyć zużycie energii np. w budynku. W przypadku termomodernizacji stanowi on swego rodzaju “rozkład jazdy” czyli co i jak warto zrobić, by oszczędności energetyczne były możliwie największe.

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy w Czyste Powietrze?

Wbrew niektórym informacjom rozpowszechnionym w mediach, audyt energetyczny nie zawsze jest obowiązkowy, jeśli chcemy otrzymać dotację z programu Czyste Powietrze. Zgodnie z treścią dokumentu “Program priorytetowy Czyste Powietrze” wykonanie audytu energetycznego jest konieczne tylko wtedy, gdy chcemy przeprowadzić tzw. kompleksową termomodernizację, w wyniku której osiągniemy konkretne cele energetyczne:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/m2/rok;
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%.

Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby wnioskować o dotację w Czystym Powietrzu na przedsięwzięcia “bez kompleksowej modernizacji” i bez audytu energetycznego.

Jaki audyt energetyczny do programu Czyste powietrze ?

Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze to inaczej audyt energetyczny budynku. Dokument ten sporządza się według prawnie określonych reguł. Zawartość i sposób przeprowadzenia audytu określa :

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W audycie musi się znaleźć zatem m.in.:

  • tzw. inwentaryzacja instalacji zużywających energię. Stanowi ona analizę bieżącego stanu budynku – pod kątem technicznym i energetycznym,
  • wykaz możliwych do wdrożenia ulepszeń – wraz z danymi na temat potencjalnych korzyści energetycznych. Audytor w dokumencie zwykle podaje kilka wariantów modernizacji,
  • ocena opłacalności wariantów modernizacji,
  • kosztorys ewentualnych prac.

Uwaga! W przypadku audytu Czyste Powietrze na potrzeby “kompleksowej modernizacji” obowiązkowym elementem jest uzupełniony „Dokument podsumowujący audyt energetyczny”. Stanowi on skrócony wyciąg z obliczeń audytu dotyczących efektów energetycznych i ekologicznych. Bez tego dokumentu, uzyskanie zwiększonej dotacji w ramach “kompleksowej modernizacji” nie będzie możliwe.

Kto może przygotować audyt do programu Czyste Powietrze?

W przypadku audytów energetycznych budynków przepisy nie określają, jakie konkretnie uprawnienia i umiejętności powinny posiadać osoby sporządzające dokument. Ponieważ jednak dokument musi być sporządzony zgodnie z przyjętymi normami i przepisami, warto go zlecić osobie posiadającej właściwe kompetencje – np. wykształcenie z zakresu energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa, bądź też posiadającej certyfikaty poświadczające ukończenie kursów szkoleniowych.

Czyste Powietrze audyt energetyczny wzór


Audyt energetyczny Czyste Powietrze cena

Cena audytu energetycznego Czyste Powietrze wynosi zwykle od ok. 300 zł do 3.500 zł. Wszystko zależy od wielkości budynku, kompletności dokumentacji dotyczącej obiektu czy zakresu planowanych zmian. Ostateczny koszt dokumentu trzeba każdorazowo ustalić z wykonawcą. Dokument będzie zwykle droższy w przypadku starszych budynków, nieposiadających dokumentacji budowlanej.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że dofinansowanie z programu Czyste Powietrze może pokryć do 100% kosztów audytu energetycznego, jednak nie więcej niż 1.200 zł netto, czyli 1476 PLN brutto.

Warto podkreślić, że jest to dodatkowa dotacja, nieuwzględniona w maksymalnych kwotach dopłat. Zatem, jeśli zasady programu przewidują, że na przedsięwzięcia termomodernizacyjne maksymalnie możemy otrzymać np. 35.000 zł, a wykonamy również audyt, to ostateczna kwota zwrotu może wynieść 36.200 zł.