fbpx
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
452 563 875

Ulga termomodernizacyjna dla domów

Co to jest ulga termomodernizacyjna ?

Jedną z form finansowania działań termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niego mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Wystarczy spełnić jeden warunek: przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostało zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jak działa ulga termomodernizacyjna?

Od podstawy opodatkowania (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) odliczamy wydatki poniesione za realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym. Ważne by wydatki zostały udokumentowane fakturą od towarów i usług. Faktura ma być wystawiona przez podatnika niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach. Nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Prawo do odliczenia obejmuje wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wyłącznie w domu jednorodzinnym. Dom jednorodzinny, to budynek wolno stojącym albo w budynek szeregowym, tzw. bliźniak.
Budynek ten służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącym konstrukcyjnie samodzielną całość. Może mieć nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny plus jeden lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

WAŻNE: Ulga przysługuje tylko w przypadku remontu nieruchomości. Budując nowy dom, niestety nie można skorzystać z ulgi. Na chwilę obecną z ulgi nie skorzystają również właściciele mieszkań w blokach.


Ile można odliczyć?

Limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Jest on określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Odnosi się to do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach należących do podatnika.
Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie. Oznacza to, że każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Ministerstwo Finansów opracowało szereg szczegółowych przykładów i wyjaśnień dotyczących rozliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dowiedz się więcej tutaj.

Co można odliczyć w ramach ulgi? Wymiana okien elementem prac termomodernizacyjnych.

Zacznijmy od tego, czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Są to działania ukierunkowane m.in. na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do domów. W działanie to wpisuje się również zakup okien oraz drzwi zewnętrznych i balkonowych wraz z usługą wymiany.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało wykaz materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na liście tej wymienione zostały, m.in.:

  • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
  • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
  • montaż instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii
  • montaż nowoczesnego źródła ciepła np. pompy ciepła
  • termomodernizacja budynku

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dotacje w ramach programu Czyste Powietrze, a ulga termomodernizacyjna

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową. W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają.

Dotacja oraz ulga niezależnie od siebie wspierają przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

A zatem co w przypadku, kiedy uzyskujemy korzyści łącznie z dotacji w Programie Czyste Powietrze i z ulgi termomodernizacyjnej? Wtedy odliczeniu w ramach ulgi nie podlegają wydatki pokryte z dotacji lub zwrócone podatnikowi w innej formie ze środków publicznych. Odliczeniu ulega jedynie ta ich część, która nie została dofinansowana.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZEULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Dotację można uzyskać na wiele budynków / lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą, z zachowaniem limitu dotacji na każdyPrzysługuje jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości
Obowiązuje limit dotacji na budynek / lokal mieszkalny z wydzieloną z wydzieloną księgą wieczystą niezależnie od liczby jego współwłaścicieliW ramach przysługującego mu odliczenia może skorzystać odrębnie każdy ze współwłaścicieli danego budynku / lokalu
Na potrzeby rozliczenia dopuszczalne są faktury VAT, jak również wystawione na Beneficjenta rachunki imienne. Wydatki mogą być ponoszone do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanieW celu odliczenia wydatków w zeznaniu rocznym PIT należy posiadać faktury VAT wystawione wyłącznie przez podmioty niekorzystające ze zwolnienia VAT
 Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Ważne informacje w jednym miejscu

  • Możliwości odliczenia ulgi mają podatnicy rozliczający swoje dochody według skali podatkowej (stawki 17% i 32%) lub według jednolitej 19% stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (tzw. ryczałtowcy).
  • Odliczenie ulgi następuje w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki na remont z tytułu termomodernizacji lub „kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.
  • Kwota ulgi nie może być większa niż 53 000 zł w odniesieniu do podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu mieszkalnego, bez względu na ilość przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jakie przeprowadzi.