fbpx
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
513 864 106

PRĄD ZE SŁOŃCA DLA TWOJEGO GOSPODARSTWO

 

Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja w niezależność energetyczną gospodarstwa. Zwłaszcza, jeżeli w niedługim czasie będzie można podobnie jak w krajach zachodnich magazynować wyprodukowaną energię. Zdarza się, że zakłady energetyczne podczas przeciążenia sieci, nakładają ograniczenia w zakresie poboru energii (dzieje się tak np. latem). Gospodarstwo rolne, które ma działającą instalację fotowoltaiczną, nie musi się tym przejmować – samo produkuje energię, którą zużywa.

 

JAKA ULGA i DLA KOGO

 

Rolnik jako może korzystać z systemu opustów dla osoby indywidualnej. Patrz osoba indywidualna.

Zgodnie z art. 13 o podatku rolnym, płatnikom, którzy zainwestowali w urządzenia służące ochronie środowiska lub Odnawialne Źródła Energii, przysługuje ulga inwestycyjna. Polegająca na odliczeniu od podatku rolnego 25 % kosztów inwestycji.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego m.in: osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom, nieposiadającym osobowości prawnej, które są :

  • właścicielami gruntów,
  • posiadaczami samoistnymi gruntów;
  • użytkownikami wieczystymi gruntów;
  • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
  • samorządu terytorialnego,

 

Załóżmy, że nasz klient, który prowadzi gospodarstwo rolne płaci 5 tys. podatku rolnego w skali roku. Inwestuje w instalacje fotowoltaiczną 50 tys. zł, 25 proc. z tego, czyli 12,5 tys. zł to kwota do odliczenia. Rolnik do swojego urzędu gminy dostarcza fakturę za inwestycję plus wniosek i przez 2,5 roku nie płaci podatku rolnego.

 

W innym wypadku nasz klient płaci podatek rolny w wysokości 1000 zł rocznie. Inwestuje w fotowoltaikę 50 tys zł, czyli do odliczenia ma 12,5 tysięcy zł. Inwestycja w OZE spowoduje ze nie zapłaci podatku rolnego przez 12,5 lat.

 

Ulga inwestycyjna nie przysługuje:

 

  • Jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych.
  • Inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, w której są położone grunty rolne.
  • Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent).

 

Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.

 

Rolnicy Prosumenci

 

Według art. 2 pkt 27 a ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późń. zm.) prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że działalność rolnicza jest regulowana ustawą o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617, 1579), nie ma obostrzeń prawnych, żeby rolnik został prosumentem i korzystał z systemu tzw. opustów.

Formalności
ii

Pomagamy we wszystkich formalnościach związanych z instalacją fotowoltaiczną.

Planowanie
ff

Zajmiemy się obliczeniami i zaplanowaniem optymalnej instalacji.

Montaż

Kompleksowy montaż instalacji pv na gruncie, dachu lub wiacie.

Prąd ze Słońca dla Twojego gospodarstwa.

Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja w niezależność gospodarstwa. Zwłaszcza, jeżeli w niedługim czasie będzie można podobnie jak w krajach zachodnich magazynować wyprodukowaną energię. Zdarza się, że zakłady energetyczne podczas przeciążenia sieci, nakładają ograniczenia w zakresie poboru energii (dzieje się tak np. latem). Gospodarstwo rolne, które ma działającą instalację fotowoltaiczną, nie musi się tym przejmować – samo produkuje energię, którą zużywa.

Opinie klientów o nas.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas!

captcha

Lub zadzwoń: 513 864 106