fbpx
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
452 563 875

Ocieplenie w programie Czyste Powietrze w 2024

Ocieplenie to jeden z naistotniejszych działań termomodernizacyjnych, które mogą skutecznie redukować straty energii w budynkach. To niestety również niejednokrotnie spory wydatek. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania na ocieplenie domu.

Dom w trakcie montaż styropianu w ramach programu Czyste Powietrze

Program „Czyste powietrze”

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można do 31.12.2027 r

Celem programu jest poprawienie efektywności energetycznej budynku poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Obejmuje on prace w budynkach oddanych do użytkowania.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektu „Czyste powietrze”?

By móc skorzystać z dofinansowania w ramach Czystego Powietrza należy spełnić dwa podstawowe warunki:

 1. Program jest adresowany do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • Posiadacze kilku domów jednorodzinnych mogą si e ubiegać o dofinansowanie na każdy z nich
 • Nie ma warunku zamieszkiwania lub meldunku w domu
 • Dofinansowaniem w programie nie są objęte domy w budowie

2. Progi dochodowe, które kwalifikują do uzyskania dofinansowania

 • Podstawowy poziom dofinansowania – próg dochodowy małżonków do 135 tys. zł/rok
 • Podwyższony poziom dofinansowania – próg dochodowy:
  • w gospodarstwie wieloosobowym 1 894 zł
  • w gospodarstwie jednoosobowym 2 651 zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania – próg dochodowy:
  • w gospodarstwie wieloosobowym 1 090 zł na osobę
  • w gospodarstwie jednoosobowym 1 526 zł.

Dofinansowanie Czyste Powietrze na ocieplenie domu

Nowa odsłona Czyste Powietrze umożliwia przeprowadzenie termomodernizacji bez wymiany źródła ciepła. Termomodernizacja może być częściowa np. samo ocieplenie domu lub kompleksowa. Kompleksowa termomodernizacja ma zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku: do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok), lub. o minimum 40%.

Przed laty ocieplano domy kilkoma centymetrami (maksymalnie 8-10 cm) styropianu o bardzo wysokim współczynniku przewodzenia ciepła. Zapotrzebowanie takich domów na ciepło do ogrzewania jest bardzo wysokie.

Teraz w ramach programu Czyste Powietrze ociepla się domy styropianem białym lub grafitowym o współczynniku lambda na poziomie 0,038. Dzięki temu ogranicza wydostawanie energii cieplnej z domu przez ściany oraz uszczelniając balkony i redukuje się mostki termiczne.

Jakie warunki należy spełnić, żeby dostać dotację do ocieplenia domu

By ubiegać się o dofinansowanie tylko prac termomodernizacyjnych np. wymiany okien, wymiany drzwi konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 • pozwolenie na budowę domu powinno być wydane przed 1 stycznia 2014 r.
 • budynek musi być wyposażony w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub źródło ciepła na paliwo stałe spełniające minimum wymagania 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 

Ile dotacji na ocieplenie domu

Dla kosztów związanych z wymianą okien, drzwi, czy też ociepleniem przegród nie ma określonych limitów kwotowych. Określona została natomiast intensywność, rozumiana jako % poniesionych kosztów netto, który może zostać dofinansowany.

Poziomy dofinansowania dla OCIEPLENIA DOMU w zależności od progów dochodowych

Poziom dofinansowaniapodstawowypodwyższonynajwyższy
 intensywność dofinansowaniaintensywność dofinansowaniaintensywność dofinansowania
 Ocieplenie budynku40% = 41 000 zł 70% =
59 000 zł
100%  = 79 000 zł

Z jakich programów można jeszcze uzyskać dopłaty do ocieplenia domu ?

Inną z form sfinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych jest ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej mogą podatnicy będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli działania ukierunkowane m.in. na ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych.

Więcej na temat możliwości rozliczenia kosztów wymiany okien w ramach ulgi termomodernizacyjnej piszemy na stronie 

Nie masz środków własnych? Możesz skorzystać z refinansowania inwestycji w Programie Czyste Powietrze +

Generalnie dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu Czyste Powietrze wypłacane było po realizacji prac, które zostały wcześniej zgłoszone.

Obecnie pojawiła się możliwość otrzymania prefinansowanie, czyli wypłaty pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji, która zostanie przelana na konto wykonawcy, żeby mógł rozpocząć prace.

Z prefinansowania w Programie Czyste Powietrze mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 30 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Najwygodniejszą formą aplikacji do programu Czyste Powietrze jest złożenie wniosku przez internet. Przykładową instrukcję wypełnienia wniosku do programu Czyste Powietrze znajdziesz: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE.

W firmie Recosolar wykonujemy to za Ciebie.

Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
https://portal.wfosigw.pl/strona-glowna-programu
https://czystepowietrze.gov.pl/


Szukasz dofinansowania na zakup i wymianę okien i drzwi, pompę ciepłą lub fotowoltaikę. Wszystkie te działania możesz wykonać w naszej firmie. Więcej informacji TUTAJ

Umów się bezpłatną konsultację w programie

Czyste Powietrze telefonicznie +48 452 563 875