fbpx
ul. Krakowska 150, 35-506 Rzeszów
513 864 106

Dofinansowanie dla firm

Dofinansowanie dla firm.
Zakup energii elektrycznej stanowi coraz większa sumę wydatków przedsiębiorstw. Wg. prognoz w najbliższych latach będzie wzrastał, dlatego firmy myślące o przyszłości, szukają rozwiązań, które pozwolą im te wydatki ograniczyć. Jednym z rozwiązań jest budowa instalacji fotowoltaicznej pozwalającej produkować prąd na własne potrzeby.

Wysokość kosztów początkowych inwestycji zależy od dziennego profilu zapotrzebowania na energię elektryczną w danej firmie, czyli średnią moc jaką firma codziennie wykorzystuje. O takie dane można poprosić Operatora Sieci Dystrybucyjnej (tj. PGE Dystrubucja, Tauron Dystrybucja i inni ). Na bazie tych danych obliczamy potrzebną do zainstalowania moc instalacji fotowoltaicznej, która będzie produkowała taką ilość energii elektrycznej, żeby nie sprzedawać wygenerowanej energii do sieci tylko zużywać ją bezpośrednio.

Typowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp kosztuje ok. 200 000 PLN.  Na takie cele przeważnie nie ma gotówki. Banki też dostrzegły ten problem i powoli zaczynają wprowadzać do swoich ofert produkty pozwalające sfinansować budowę np. instalacji fotowoltaicznej. Jednym z ciekawych rozwiązań jest leasing systemu fotowoltaicznego, który dzięki swojej pracy i produkcji energii elektrycznej tak naprawdę częściowo sam siebie finansuje.

Co to jest leasing?

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania środków własnych. Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem.

Uproszczona procedura

Jedną z najważniejszych cech leasingu jest fakt uproszczonej procedury. Firmy leasingowe wymagają minimum formalności. Najczęściej należy przedstawić podstawowe dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy i nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Czas oczekiwania na decyzję jest bardzo krótki i często po już po 1-2 tygodniach dostajemy odpowiedź.

Korzyści z leasingowania instalacji fotowoltaicznej:

  • Zysk w każdym miesiącu. Możemy zbudować instalację bez wykładania środków własnych. Raty leasingowe zastępują koszty nabycia sprzętu.
  • System fotowoltaiczny zakupiony w ramach leasingu sam na siebie zarabia, tj. miesięczna oszczędność z tytułu produkcji energii na własne potrzeby będzie częściowo pokrywać ratę leasingu.
  • Leasing pozwala przedsiębiorcy zmniejszyć obciążenia podatkowe. Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.
  • W przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Kosztem uzyskania przychodu jest pełna kwota rat oraz cała opłata wstępna, raty leasingowe zmniejszają więc podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc i podatki leasingobiorcy.

  • Leasing instalacji PV pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (podatek VAT jest finansowany przez leasingodawcę), a później doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych netto. Zakup instalacji PV ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo.
  • W przypadku leasingu finansowego, kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych (czyli podobnie jak w przypadku kredytu bankowego) oraz amortyzacji leasingowanej instalacji PV.
  • Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy, powodując zwiększenie płynności finansowej.
  • Leasing operacyjny pozwala uniknąć niepotrzebnej biurokracji. Co miesiąc firma otrzymuje jedynie fakturę do zaksięgowania i nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji.

Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Źródło: NFOŚiGW.

program czyste powietrze
Przykładowe wyliczenie kosztów
leasingu dla instalacji o mocy
40 kWp
Uwaga! Przedstawione dane maja charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Koszty inwestycji zależą od indywidualnych warunków budynku. Oszczędności zależą od sprawności instalacji i jej odpowiedniego wykorzystania.
wartość instalacji fotowoltaicznej

Źródło: Firma Brewa

Często przedsiębiorcy poszukują inwestycji, które można wpisać w koszty działalności firmy. Najprostszym rozwiązaniem dla wielu staje się zakup nowego samochodu. Nie można tej decyzji odmawiać praktycyzmu. Pamiętać jednak trzeba, że wartość takiego auta na przestrzeni lat spadnie, a jego eksploatacja będzie wiązać się z wydatkami. Zamiast generować kolejne koszty, warto zastanowić się nad inwestycją, która przyniesie długofalowe korzyści. Może nią być montaż instalacji fotowoltaicznej, korzystne zmiany ustawowe, spadek cen instalacji oraz interesująca stopa zwrotu sprawiają, że na taką inwestycję decyduje się coraz więcej firm w Polsce.

Budowę instalacji fotowoltaicznej powinna rozważyć każda firma mająca istotne wydatki na zakup energii elektrycznej. Szczególnie jest to interesująca propozycja dla firm mających stały pobór energii. Są to m.in. chłodnie, sklepy spożywcze, stacje benzynowe, zakłady produkcyjne itp. Z jednej strony wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej buduje częściową niezależność energetyczną, z drugiej zaś zabezpiecza przed wzrostem cen energii, jednocześnie tworząc wizerunek firmy innowacyjnej i odpowiedzialnej społecznie. Dzięki rozwojowi źródeł finansowania, takich jak choćby leasing, taka inwestycja staje się dużo bardziej dostępna.

 

 

Artykuł napisany na podstawie wpisu pani Anny Piechockiej z firmy Brewa

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/22906/leasing-instalacji-fotowoltaicznej-raty-ktore-same-sie-placa

Wyślij wiadomość.